SİNDAKTİLİ

YAPIŞIK PARMAK

El veya ayak parmakları arasındaki doğuştan gelen yapışıklığa sindaktili veya yapışık parmak denir; sindaktili insidansı 2000 canlı doğumda 1’dir. Sindaktili, çocuklarda polidaktiliden (çok parmaklı) sonra en sık görülen el anormalliğidir. Hastaların yarısında tek taraflı (sağ veya sol) görülür, Erkeklerde daha sık görülür, Kalıtım olasılığı da vardır. En fazla 3. ve 4. parmağın yapışması görülür. Sindaktili veya yapışık parmak tedavi edilirken amaç sadece yapışıklığı açmak değildir. ilkeleri de vardır. Bu ilkeler aşağıdaki gibidir:

  • İki parmak arasındaki alanı bir deri parçasıyla değil, o alanı normal deriden uzağa kaydırarak onarın.
  • Zigzag kesilerle oluşan cerrahi yara izlerinin gelişimi sırasında deformasyon ve geri çekmenin (kontraktür) önlenmesi.
  • Ameliyat sırasında açık parmak kısımlarının deri yaması (greft) ile kapatılması.
  • Tırnak yapılarının dikkatli korunması.
  • Varsa kemik deformitelerinin düzeltilmesi.