MEME REKONSTRÜKSİYONU

(MEME ONARIMI) NEDEN YAPILIR?

MEME KANSERİ

Meme onarımının yapılmasındaki yaygın nedenlerden biri meme kanseridir. Ne yazık ki meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser tipidir. Hayat boyu ortalama her 8-9 kadından biri meme kanserine yakalanmaktadır.

MASTEKTOMİ

Genel Cerrahi hekimleri tarafından uygulanan bu ameliyatlar kanserli doku içeren meme dokularınızın tamamı veya bir kısmının vücuttan uzaklaştırılması işlemleridir. Meme Rekonstrüksiyonu (memenin yeniden yapılandırılması) Tümör veya başka bir hastalık nedeniyle meme dokularının alınmasının ardından gelişen doku kayıplarının yeniden oluşturulması plastik cerrahinin en başarılı ameliyatlarından birisidir. Bu ameliyatlar sadece yeni bir meme yaratmakla kalmayıp, aynı zamanda bir kadının kendisine bakışını, kendine güvenini ve yaşam kalitesini büyük ölçüde arttırır. Meme oluşturmanın sonuçları görünüm ve duyu açısından oldukça doğal olabilir; ancak, yeniden oluşturulmuş bir meme hiçbir zaman alınan meme gibi görünmeyecek ve aynı hissi vermeyecektir. Ne zaman bu ameliyatı düşünebilirsiniz? Kanser teşhisinin konmasından itibaren rekonstrüksiyonu tartışmaya başlayabilirsiniz. İdeal olanı, genel cerrahınız ve plastik cerrahınızın birlikte plan yapıp ameliyatınızı planlamaktır.

ERKEN DÖNEM

MEME ONARIMI

Meme kanseri nedeniyle yapılacak olan mastektomi ameliyatı sırasında aynı zamanda yeniden oluşturma ameliyatı yapılmasıdır. Bu tedavi zamanlaması kanser nedeniyle ileride yapılacak ek tedavileriniz göz önüne alınarak, kanserden dokuların tamamen uzaklaştırıldığından kesin emin olunduğu takdirde seçilebilir.

Geç Dönem Meme Onarımı

Meme onarımının, kanser tedavinizin tamamlanmasının ardından haftalar, aylar hatta yıllar sonra gerçekleştirilmesidir.