HAKAN TEYMUR
29 Ağustos 2022

Kök hücre tedavisi hangi problemleri ortadan kaldırıyor?

Öncelikle kök hücrenin ne olduğunu açıklamak gerekiyor. Kök hücre hızlı çoğalma kapasitesine sahip ve ihtiyaç olan hücrelerimize dönüşerek onların yapacağı işleri yerine getiren hücrelerdir. Bazı kök hücreler çok farklı hücrelere dönüşebilirken bazıları sadece birkaç hücre tipine dönüşebilir. Kök hücreler konusunda halen aydınlatılmamış bazı alanlar olduğundan günümüz tıbbi uygulamalarında bu birkaç hücre tipine dönüşebilen kök hücrelerin klinikte kullanımına izin vardır. Maalesef kök hücreler ile tüm eksik dokuları yerine koyamıyoruz.

Klinikte kullandığımız bu kök hücreler temelde iki yöntemle elde edilebilmektedir. Bunlardan biri kemik iliği diğeri de yağ dokularımızdır. Kan hücrelerimizin oluşumundan sorumlu kemik iliğinde yüksek oranda kök hücre bulunur. Yağ dokudan da yine kemik iliğine yakın hatta sayısal olarak üstün bir şekilde kök hücre elde etmek mümkündür.

Bizim klinikte kullandığımız kök hücrelerini bazı bağ doku hücrelerinin, küçük damarların, kemik ve kıkırdak gibi dokuların iyileşmesinde kullanıyoruz.

Kemik ve kıkırdak iyileşmesini hızlandırmak ve artırmak için plastik cerrahi dışında ortopedi hekimleri de kök hücreden sıklıkla yardım almaktadırlar.

Bağ doku ve damarlanmayı artırdığı için plastik cerrahide özellikle estetik ameliyatlarda kök hücre kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. Kök hücreler istenilen alanlara uygulandığında doku iyileşmesini ve doku kalitesini artıran hücrelerdir. Bu nedenle yüz germe, deri gençleştirme gibi uygulamalarda ameliyat veya uygulama ile birlikte bu tedavilerin de uygulanması hem iyileşmeyi hızlandırır hem de elde edilen sonucun daha iyi ve daha kalıcı olmasına yardımcı olur.

Kök hücrenin bir diğer avantajı damarlanmayı artırması nedeniyle yağ enjeksiyonu ameliyatlarında yağ hücrelerinin bir kısmının erimesi durumunu azaltmalarıdır. Kök hücreler enjekte edilecek olan yağ ile karıştırıldığı zaman buna “kök hücreden zenginleştirilmiş yağ” denir. Bu yağların erime oranları normal yağ enjeksiyonuna kıyaslandığında çok daha azdır. Bu nedenle daha başarılı sonuçlar elde edilebilir.

Kök hücre uygulamaları ayrıca lenfödem cerrahileri, diyabetik ayak yaraları ve Burger hastalığı gibi bazı damarsal problemlerin görüldüğü hastalıklarda da kullanılmaları kabul görmüş yöntemlerdendir.