EL CERRAHİSİ VE MİKROCERRAHİ

Günümüzdeki teknoloji ve bilgi birikim sayesinde milimetre boyutlarındaki bazı önemli dokuların tamir edilmesi veya vücudumuzda bir yerden bir yere taşınası mümkün olmaktadır. Mikrocerrahi, ameliyat edilecek dokulara özel cerrahi aletler ile mikroskop veya büyütücü özel gözlükler yardımıyla işlemler uygulama yöntemlerinin genel adıdır. Bu müdaheleleri uygulayan cerrahlar özel eğitim ve pratiğe sahiptirler. Mikrocerrahi yöntemi ile baş-boyun bölgesinde, kol ve bacaklarda önemli işlevi olan küçük çaptaki sinir ve damarların onarılması veya başka bölgelerden dokuların alınarak bu alanlara taşınması ameliyatları uygulanabilir.

EL CERRAHİSİ GENEL OLARAK HANGİ

AMELİYATLARI KAPSAR?

El cerrahisi genel olarak, koldaki ve eldeki yaralanmaların, kopmaların (ampütasyon), kanserlerin, doğumsal anomalilerin ve bazı sinir rahatsızlıklarının cerrahi tedavileri ile ilgilenir. Özellikle el ve parmaklardaki damar ve sinir yapılarının çok ince olmasından dolayı mikrocerrahi yöntemlerin de tedavide uygulanması gerekebilir.

MİKROCERRAHİ AMELİYATLATININ RİSKLERİ VAR MIDIR?

Mikrocerrahi ameliyatları çok hassas dokulara yönelik uygulanan yöntemler olduğundan dolayı iyileşme aşamasında problemler ile karşılaşılabilir.
Damar mikrocerrahi onarımlarında, mikrocerrahi ile yapılan doku nakillerinde ve kopan uzuv yapıların geri dikilmesi (replantasyon) işlemlerinde onarılan damarların tıkanması en istenmeyen risklerden biridir. Bu nedenle ameliyat sonrasında damarlardaki kan akışının devamlılığı yakın olarak kontrol edilir. Dolaşım ile ilgili en ufak şüphe durumunda hastanın yeniden ameliyata alınması gerekebilir. Dolaşım açısından problem yaşayan hastalarda ek medikal tedavilerin verilmesi ve bu nedenle hastaların bir hafta veya daha uzun süre hastanede yatarak takip edilmeleri de gerekebilir. Sinir onarımlarında ise iyileşme her zaman aynı oranda gerçekleşmeyebilir. Normalde mikrocerrahi uygulanan sinir dokuları sinir hücrelerinin kendileri değil bunların uzuvlardaki hücre uzantılarının kümelenmiş halleridir. Sinir hücrelerinin iyileşme kapasiteleri yoktur ancak uzantılarının yaralanma sonrasında iyileşme kapasiteleri tamamen olmasa da vardır. Bu yaralanmanın tipine, yaralanmanın yerine, hastanın yaşına ve ek yaralanmaların olup olmamasına göre farklı olarak gerçekleşebilir.