CİLT (DERİ) KANSERLERİ

Deri kanseri tüm dünyada en sık görülen kanserdir. Ancak kolaylıkla fark edilmeleri ve tedavilerinin genellikle cerrahi olarak tamamen mümkün olmasından dolayı sağ kalımları diğer kanserlere oranla yüksektir. En sıklıkla görülen kötü huylu deri kanserleri Bazal Hücreli Karsinom, Yassı (skuamöz) Hücreli Karsinom, Malign Melanom’dur. Bunların dışında da birçok tipte deri kanseri mevcuttur ancak bu diğer tipler daha nadiren izlenir. Deri kanserlerin hemen hemen hepsinde güneşe maruziyet önemli bir etkendir. Bunun dışında kişilerin etnik kökenleri, bazı genetik hastalıklar ve bazı toksinler gibi faktörler rol oynayabilir. Deri kanserlerinin ön tanısı genellikle Dermatoloji ve Plastik Cerrahi hekimlerince sadece muayene ile yapılabilir ancak en doğru tanı patoloji hekimlerince alınan örneklerin incelenmesi sonucunda konur. Deri kanseri olarak düşünülen kitlelerin veya yaraların ilk önce uygun şekilde biyopsi yapılarak tanının kesinleştirilmesi gerekir. Biyopsi yöntemi her kanser tipinde ve büyüklüğünde aynı olmayabilir. Bu aşamada plastik cerrahınız size yol gösterecektir. Biyopsi yapıldıktan sonra eğer kötü huylu bir deri kanseri tanısı almışsanız patoloji sonucunuza uygun olarak aynı bölgenin temizlenmesi gerekebilir. Bu temizleme işlemi o bölgedeki kanserin etrafından, yine kanser tipine uygun olarak, bir miktar sağlam derinin de çıkartılması işlemidir.

SENTİNEL LENF NODU

ÖRNEKLEMESİ NEDİR?

Sentinel lenf nodu örneklemesi özellikle MALİGN MELANOM’da uygulanan ve kanserin yayılım (METASTAZ) yapıp yapmadığını değerlendiren bir tanı yöntemidir. Kanserin belli bir evreden sonra lenf bezlerine yani bezelere sıçrama ihtimali vardır. Kanser kendisine en yakında bulunan lenf bezine (bezeye) gidip yerleşme ihtimaline sahip olduğundan, riskli durumlarda bu bezelerin çıkartılıp patolojik olarak incelemeye gönderilmesi işlemidir. Kanser görünürde bezelere sıçramamış ise ve bu ihtimal varsa sentinel lenf nodları bulunarak çıkartılır ve incelenmesi için bir patoloji bölümüne gönderilir. Çünkü bazı kanserlerin sıçrama (metastaz) yapıp yapmadıkları sadece bu şekilde anlaşılabilir. Bir kansere en yakın lenf nodunun hangisi olduğunu belirlemek için nükleer tıp bölümünden yardım alınır. Nükleer tıp hekimi tarafından lenfosintigrafi yapılarak ameliyat öncesinde hangi bölgeden hangi lenf nodlarının alınması gerektiği belirlenir ve ameliyat sırasında bu lenf nodları çıkartılır. Çıkartılan lenf nodlarında kanser hücresi saptanmaz ise başka bir ameliyat yapmadan hasta belli aralıklar ile klinik takibe alınır. Ancak kanserin bu lenf bezlerine sıçradığı saptanır ise o bölgedeki tüm lenf bezlerinin ameliyat ile temizlenmesi önerilir. Bu ameliyata “Bölgesel Lenf Nodu Diseksiyonu” denir.
 

BÖLGESEL LENF NODU DİSEKSİYONU HANGİ BÖLGELERE YAPILIR?

Lenf nodlarımız vücudumuzda belli alanlarda yoğunlaşmış olarak bulunur. Bu bölgeler boyun, koltuk altı, kasıklar, karın içi bölgesi ve bazı insanlarda diz ve dirsek bölgeleridir. Deri kanserlerinde genellikle boyun, koltuk altı ve kasık bölgelerindeki lenf bezlerine sıçrama olabildiğinden bu alanların ameliyat ile temizlenmesi gerekebilir. Bu ameliyatlarda genellikle hayati veya bazı önemli fonksiyonları olan yapılar korunarak lenf bezlerinin tamamının çıkartılması gerçekleştirilir. Plastik cerrahi hekimleri tüm bu alanların temizlenme işlemini gerçekleştirmek için eğitim almışlardır. Bu nedenle sizlere bu konu hakkında uygun bilgiyi vereceklerdir.