BURUN ESTETİĞİ OPERASYONU

(RİNOPLASTİ)

Burun yüzümüzün tam ortasında yer aldığından aynaya baktığımızda veya biriyle konuştuğumuzda en çok dikkat çeken yapılardan biridir. Bu belirgin konumu nedeniyle de estetik kaygıların da odak noktası haline gelmektedir.

Burun yapısının estetik olarak şeklinin değiştirilmesi işlemi sırasında bazı estetik kalıplara göre değişiklikler yapılır. Güzel bir burun görüntüsünün sahip olduğu oranlar ve buruna ait alt yapıların birbiri ile ilişkisi bu estetik kalıpların konusudur. Bu müdahaleler ile bu kalıplara uygun bir görüntünün sağlanmasına çalışılır. Burun yapısının nihai şekline karar verirken sadece burnun kendisinde değil çevre yapılar ile olan ilişkisi de önemlidir. Bu nedenle temelde burunun sahip olduğu özelliklerin yüzün tamamı ile olan ilişkisi de sağlanmalıdır.

Burun ayrıca bir solunum işlevine sahip olduğundan bu fonksiyonu da bozulmamalı ve hatta bozuksa ameliyat sırasında mümkünse daha iyi hale getirilmelidir. Bu nedenle burnun içinde yer alan bazı solunum ile ilgili yapılara ameliyat sırasında müdahale edilebilmektedir.

BURUNUN ŞEKLİNE

NASIL KARAR VERİLİR?

Burun şekline doktor tek başına karar vermesi benim açımdan doğru değildir. Ancak hastanın da karar verirken yalnız bırakılması hasta açısından hem zor olacak hem de hastanın bazı öngöremeyeceği problemlere neden olabilecektir. Bu nedenle doktor ile hasta birlikte karar vermelidir. Hastanın kendi fotoğrafları üzerinde bilgisayarda değişiklikler yapılması işlemine BURUN SİMÜLASYONU denir.

Burun simülasyonu ile hastanın beklentisi anlaşılabilir ve yüz ile istenilen burun şeklinin ilişkisi daha iyi değerlendirilebilir. Ancak yapılan simülasyondaki görüntü tam olarak elde edilemez. İnsan bedeni yaşasan bir canlı olması nedeniyle ameliyat ve iyileşme dönemi sürecinde yapılacak müdahalelere farklı yanıtlar verebilir ve bu nedenle elde edilen sonuç planlanandan bir miktar farklı olabilir. Önemli olan simülasyona yakın bir sonucun alınabilmesidir. Ayrıca burnun iyileşmesi 6 ay 2 yıl arasında değişebildiğinden ve bu süreçte burun şekli de yavaş da olsa etkilenebildiğinden maalesef hastanın nihai sonucu görebilmesi için bu süreleri beklemesi gerekebilir.

ÖNCEDEN AMELİYAT EDİLMİŞ

VEYA KAZA GEÇİRMİŞ HASTALAR

Normal anatomik yapının bozulması ve ya anatomik yapılardaki kayıplar nedeniyle bu tip burunların ameliyatları daha zor ve daha maliyetlidir.  REVİZYON RİNOPLASTİ yani düzeltme ameliyatları olarak adlandırılan bu müdahaleler herkes tarafından yapılmak istenmez. Bunun nedeni sonuçların normal ameliyatlara kıyasla daha az öngörülebilir olmasıdır. İyi bir iletişim ile bunun hasta tarafından anlaşılması sağlanmalıdır. Hastanın bunu anlaması ve kabul etmesi durumunda ameliyatın yapılması daha doğru olacaktır.

AMELİYAT YAŞI

Kadınlarda 17, erkeklerde 18 yaşından itibaren burun estetiği ameliyatı yapılabilir Bu fiziksel olarak uygun olan yaştır. Psikolojik olarak ise beden algısının olgunlaşmasının beklenmesi hastanın ileride yaşayabileceği fikir değişimlerinin yaşanmaması açısından daha doğru olacaktır. Bu nedenle hastaların en azından ERGENLİK süreçlerini tamamlanmasının beklenmesi benim kişisel tavsiyemdir.

OPERASYON YÖNTEMLERİ

Açık ve Kapalı olmak üzere iki farklı ameliyat yöntemi vardır. Her iki yöntemin de avantaj ve dezavantajları birbirinden farklı olabilir. Bu avantaj ve dezavantajlar hastanın ameliyat öncesi durumuna bakılarak değerlendirilir. Hastanın ihtiyacına göre bir yönteme karar verilebilir. Hastanın talebinden çok bu ihtiyaçların değerlendirilerek karar verilmesi tabi ki daha sağlıklı olacaktır.

ANESTEZİ YÖNETİMİ VE SÜRESİ

Burun ameliyatları hastane ortamında, genel anestezi altında yapılır. Ameliyat süresi ortalama 2-3 saat arasındadır. Operasyon bitiminde hastanın burnunun içine silikon tampon, burun sırtına ise silikon alçı yerleştirilir. Sebebi; hem erken dönemde oluşacak şişlikleri azaltmak hem de oluşturulan yeni burun yapısının bir süre desteklenerek şeklinin tam oturmasını sağlamaktır.

MORLUKLAR, ŞİŞLİKLE VE İYİLEŞME SÜRESİ

Morluklar genelde hastanın ameliyat sırasında bir miktar doku kanaması olması nedeniyle görülür. Hastanın kanaması çok az ise dışarıdan bir şey görülmesi çok zordur. Kanama ameliyat sırasındaki kan basıncı, yapılan işlem ve hastanın dokularının yapısı ile ilişkilidir. Hastanın tansiyonları olması gerektiğinden yüksek ise kanama ve morluk daha fazla olacaktır. Yapılan müdahalenin içeriği de bunu etkiler. Daha çok dokuya müdahale yapılması ve kemiklerin kırılması kanamayı artırır. Bu nedenle ameliyat sırasında olmasa da ameliyat sonrasında oluşacak sızıntılar nedeniyle ameliyattan sonraki ilk günler morluk görülmesi normaldir. Hastanın ameliyattan sonraki ilk günler mümkün olduğunca istirahat etmesi, fazla hareket etmemesi ve doktorun önerilerine uyması morluğu azaltacaktır.

Piezzo rinoplasti veya farklı yöntemlerin kullanımı
morluk oluşmasını engellemez. Lütfen bu şekilde yapılan
reklamlara itibar etmeyiniz!!

Morluklar en geç iki hafta içerisinde kaybolacaktır. Hastanın kemik yaşı, deri kalınlığı ve yağlı bir deri yapısına sahip olup olmamasına bağlı olarak şişliklerin geçmesi ve burnun nihai şeklini alması 6 ay ile 1 yıl hatta bazı nadir hastalarda 2 yılı bulabilir. Ancak ilk birkaç ay içerisinde iyileşme büyük oranda gerçekleşeceğinden hasta çok şiş bir görüntüye genelde sahip olmaz.

AMELİYAT SONRASI

DİKKAT EDİLECEK
NOKTALAR

İlk iki gün mümkün olduğunca yatarak ve başınız yüksekte istirahat ediniz.,

Burun üzerindeki termoplastik alçı bir miktar ıslanmaya dayanıklıdır. Bu nedenle uzun ve çok sıcak olmamak kaydıyla duş alabilir ve saçlarınızı alçınızı çok ıslatmadan yıkayabilirsiniz.

En az 2 ay boyunca ağır gözlük kullanmayın.

6 ay boyunca yakın temas veya çarpma ihtimali olan aktivitelerden (örneğin basketbol, futbol ve tenis gibi spor aktiviteleri, çocuk ve evcil hayvanlar) uzak durunuz.

Burun ucunuzda hissizlik olabilir. Bu probleminiz 6 ay civarında düzelecektir.

Zararlı ışınlar hassaslaşan cildinize zarar vereceğinden güneş ışınlarından ve solaryumdan uzak durunuz.